House of Control vil at flere skal få oppleve gleden av å starte egen bedrift

House of Control vil at flere skal få oppleve gleden av å starte egen bedrift

De stiller seg bak "Nå er det hennes tur" og bidrar med 50 000 kroner til årets TV-aksjon.

–  House of Control tror på gründerskap, at det er givende for de som driver og eier bedrifter, og at man gjør noe viktig for velferdssamfunnet, sier daglig leder i House of Control Lasse Steen. 

Viktig med nye bedrifter 

Deler av midlene fra TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få tilbud om å delta i spare- og lånegrupper, få tilgang til banktjenester og kvinnelige entreprenører skal løfter frem.

House of Control har på kort tid vokst til å bli en bedrift med 70 ansatte. De har erfart at veksten ikke bare er til glede for de ansatte og deres familier, men at lønnsomheten også betyr viktige inntekter til fellesskapet. De mener troen på å kunne lykkes, tilgang til kapital og et velfungerende bankvesen og god infrastuktur er forutsetninger for å kunne starte en bedrift.

– Å bygge opp motivasjon og å bryte ned etableringshindringer, slik CARE og TV-Aksjonen gjør, er helt sentralt for å få vekst i små bedrifter – og å skape de viktige ringvirkningene for nærmiljø og samfunnet. Å bidra til å skape bedrifter er svært meningsfullt og derfor støtter House of Control årets TV-aksjon med 50 000 kroner, sier Steen.

– Vi oppfordrer samtidig også alle andre vekstbedrifter i Norge til å gi et bidrag til denne viktige TV-Aksjonen, avslutter han.