Norske Kvinners Sanitetsforening mobiliserer for TV-aksjonen

Norske Kvinners Sanitetsforening mobiliserer for TV-aksjonen

Med sine 650 lokalforeninger og 41.000 medlemmer er Norske Kvinners Sanitetsforening Norges største kvinneorganisasjon. CAREs arbeid for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder engasjerer Sanitetskvinnene, og i år vil de stille ekstra opp for TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon går til CARE og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal bidra til at minst 400 000 kvinner får mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, spare og låne, delta i samfunnet og bestemme over sin egen kropp. Årets TV-aksjon går av stabelen 20. oktober.

- I N.K.S. vet vi hvor viktig disse temaene er for hver enkelt kvinne og for samfunnet. Norsk kvinnehistorie og N.K.S. sitt arbeid er tuftet på de samme utfordringene. Det å kunne være økonomisk selvstendig, å kunne bestemme over egen kropp og å delta i samfunnet er avgjørende for likestilling og likeverd. Derfor er det naturlig for oss å mobilisere ekstra for årets TV-aksjon, forteller generalsekretær for N.K.S, Grete Herlofson.

For å forankre engasjementet har N.K.S og CARE ingått en samarbeidsavtale, og Herlofson oppfordrer alle landets sanitetskvinner til å bidra til lokalt engasjement og til å mobilisere til inntekt for NRK TV-aksjonen CARE 2019.

- Vi oppfordrer våre lokallag til å samarbeide med TV-aksjonens fylkesapparat og sammen finne ut hvordan  sanitetskvinnene kan bidra lokalt og på fylkesnivå, avslutter hun.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon. Siden etableringen i 1896 har organisasjonen jobbet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst. Les mer om Sanitetskvinnene her.