Resultat TV-aksjonen 2009 - over 700 000 nye muligheter

Resultat TV-aksjonen 2009 - over 700 000 nye muligheter

TV-aksjonen NRK 2009 ga CARE mulighet til å hjelpe flere hundre tusen mennesker, og førte til at nye, viktige tiltak ble satt i gang.  

Under tittelen "Hjelp til kvinner hjelper flere" hadde TV-aksjonen NRK CARE 2009 mål om å styrke kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Pengene som ble samlet inn under den store dugnaden har gitt gode resultater.  

Etter fem år var nesten 27 000 nye spare- og lånegrupper med 740 000 medlemmer startet opp. Medlemmer av disse gruppene i Burundi rapporterte at de fikk mulighet til å øke sin egen matproduksjon, videreutvikle eller starte små forretninger, og betale for viktige hendelser i livet, som bryllup og begravelser. I Mali fikk medlemmene mulighet til å skaffe familien mer og bedre mat, og bedre tilgang til helsetjenester og skolegang for sine barn.  

Flere kvinner i arbeid

Spare- og lånegruppene ligner litt på en sparebank. Medlemmene går sammen i grupper, etablerer felles regler, og sparer og låner av gruppens felles midler. Dette fører til bedre inntekt, mer trygghet, bedre helse, mer kunnskap, utdanning og kompetanse.  

Gruppene er et godt verktøy for å gi flere kvinner mulighet til å tjene sine egne penger. Flere kvinner kommer i arbeid, og mange får en mer stabil arbeidshverdag med bedre inntekt. Det er bra for den enkelte, men også for familien hennes og lokalsamfunnet.   

Gruppene starter ofte med å spare og låne ut svært små beløp, men etter som inntektene øker blir det mer midler i sparekassa. Dermed kan de ta ut større lån, som de kan investere i egen virksomhet. I Burundi var det i begynnelsen vanlig at de største lånene som ble tatt ut var på rundt 50 kroner, mens det i dag ikke er uvanlig å låne 250 kroner. Den viktigste grunnen til det er at flere og flere kvinner etablerer seg i det mannsdominerte og lønnsomme kaffejordbruket.  

Store behov

Engasjering av menn for likestilling er en viktig del av CAREs arbeid i dag. Arbeidet går blant annet ut på at menn som forplikter seg til å jobbe for likestilling går sammen i grupper og mobiliserer flere menn for å få slutt på vold mot kvinner. Dette ble til som et resultat av TV-aksjonen i 2009, og er også ett av tiltakene årets aksjon skal gå til.  

Selv om CARE har oppnådd mye med midlene fra forrige TV-aksjon, er det fortsatt enorme behov. Det er stadig en lang vei å gå før kvinner har de samme rettighetene og mulighetene som menn. Hvis flere kvinner får jobbe, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. Derfor skal CARE med årets TV-aksjon gi 400 000 kvinner mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.