Aksjonskomité på 1-2-3

Aksjonskomité på 1-2-3

Har du fått ansvaret for årets TV-aksjonskomité i din kommune? Her finner du alt du trenger å vite for å engasjere ditt lokalmiljø i verdens største dugnad.

  • 1. SETT SAMMEN ÅRETS TV-AKSJONSKOMITÉ – MAI/JUNI
  • 2. FÅ TING TIL Å SKJE I LOKALMILJØET – AUGUST/SEPTEMBER
  • 3. GJENNOMFØR TV-AKSJONEN - OKTOBER

Roller i en aksjonskomité

Du trenger ikke å gjøre alt alene! Med flere på laget blir jobben enklere og morsommere! Hent inn kompetanse der det trengs, kan for eksempel ekspertisen hentes på kommunehuset? Hva med skole- eller kartansvarlig i kommunen? For at aksjonskomiteen skal fungere best anbefales det at komiteen består av rollene nedenfor. Én person kan ha flere roller, men det kan også være flere personer på samme rolle. 

  • KOMITÉLEDER
  • BØSSEBÆRERANSVARLIG
  • MATERIELLMOTTAKKER
  • SKOLEANSVARLIG
  • KARTANSVARLIG
  • NÆRINGSLIVSANSVARLIG