Engasjer deg

Engasjer deg!

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.

Organisasjoner

Selv om TV-aksjonsmidlene går til én bestemt organisasjon, er ofte saken så viktig at mange organisasjoner i hele Norge er med å støtte den.

Noen er med fra år til år, mens andre mobiliserer stort for én konkret TV-aksjon. Vi i TV-aksjonen er takknemlige for den brede støtten og det enorme engasjementet som ulike organisasjoner og foreninger viser. Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gi et gitt beløp per medlem til TV-aksjonen.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange som mulig i din kommune? Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt og gjennom en lokale komité kan du være med å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å høre om du kan bidra på denne måten. 

Kontaktperson organisasjoner