Kjære komitémedlem

Kjære komitémedlem

Her finner du informasjon og svar på spørsmål om digital bøsse.

Informasjon til komitémedlem

TV-aksjonen går i år fra våre tradisjonelle fysiske bøssebærere over til digitale bøssebærere. Dette påvirker planleggingen og den gode tilrettelegging dere i komiteen hvert år gjennomfører. Det vil ikke være fysiske oppmøtesteder og det vil ikke være opptelling av kontanter. Likevel er komiteen like sentrale og avgjørende for at TV-aksjonen 2020 blir en suksess.  

Bøssebærere må fortsatt rekrutteres. Og TV-aksjonsportalen er fortsatt den beste kilden til å gjøre dette, gjennom «Tidligere bøssebærerne» som ligger registrert i systemet. Dette kan gjøres på lik måte som tidligere. Inne på TV-aksjonsportalen ligger det informasjon om hvordan dette kan gjøres (under «Informasjon fra TV-aksjonen»).  

Når en digital bøssebærer registrerer seg på blimed.no får vedkommende automatisk tilsendt en SMS og en e-post med lenke til sin digitale bøsse, informasjon om hvordan denne kan redigeres og tips og triks til spredning og synlighet av denne.  

En digital bøssebærer må registrere seg på fylke, kommune/bydel og sted (samme som oppmøtested). Dette gjør at pengene vedkommende samler inn havner i sin valgte kommune i landsstatistikken, akkurat som en fysisk bøsse vanligvis gjør. 

Det er i tillegge mye kreativt mange kan gjøre med en digital bøsse. Kanskje dere kan få ordføreren eller en lokal kjendis til å stille opp?  

I år vil det ikke være en streng tidsramme for når man kan samle inn penger som privatperson. 15.september åpnet registreringen for digitale bøssebærere på blimed.no, og 5.oktober og helt til 1.november er det mulig å samle inn penger på disse. Det vil si at den viktigste jobben ligger i tidsrommet 15.september til 5.oktober for å rekruttere digitale bøssebærere, og etter dette handler det om spredning (gjerne kreativt og i nærmiljøet) og å få inn penger på bøssene. 

spleis.no/bosser er det mulig å få oversikt over alle digitale bøsser. Da kan også komiteen se om det er noen områder som ikke har en digital bøsse, for hvis man søker på et sted uten å få treff vil det si at det ikke er registrert noen her.   

Under finner du svar på noen spørsmål som dere i komiteen kan lure på:

 • Vil hver kommune få sitt eget Vipps-nummer?
 • Bør det sendes ut fellesmail til alle tidligere BB i Mobilise (TV-aksjonsportalen), så vi er sikker på at alle får riktig info?
 • Hva er «sted» i registreringsskjemaet på blimed.no? og hvordan endrer vi disse?
 • Hvorfor skal man fylle ut sted i registreringen?
 • Kan vi i komiteen stenge et sted når det er mange digitale bøssebærere? - slik som vi stengte områder tidligere?
 • Kan vi i komiteen overføre bøssebærere fra i fjor eller må de gå via blimed.no?
 • Kan vi i komiteen stenge et "sted" når det er mange digitale bøssebærere? - slik som vi stengte områder tidligere? 
 • Hvordan har vi kontroll på bøssene og hva som er samlet inn på disse?
 • Hvordan vet vi hva som er samlet inn i vår kommune? Det fungerer ikke med postnummer for de kan være like på tvers av kommunegrenser.
 • Hva er forskjellen på en skolespleis og en digital bøsse?
 • Er det mulig å registrere seg som digital bøssebærer i en komite man ikke bor i?
 • Må vi i kommunekomiteen ha oversikt over de digitale bøssebærerne?
 • Hvordan når vi ut til de som ikke er digitale? Mange eldre vil gjerne gi
 • Hva gjør vi med de tidligere bøssebærerne som er registrert i TV-aksjonsportalen, nå som vi skal ha digitale?
 • Hva er Spleis? Og er det trygt å gi via Spleis?
 • Hvor ser jeg hvor mange digitale bøssebærer som har meldt seg i mitt område?
 • Vil vi ikke trenge flere digitale bøssebærere enn fysiske bøssebærere til å nå ut til alle?
 • Kan vi bruke bøssene til å samle inn?