VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Bratsbergkleiva skole kr 40,- til TV-aksjonen.
  • Tokke skule kr 280,- til TV-aksjonen.
  • Auksjon til inntekt for TV-aksjonen SULA kr 13 111,- til TV-aksjonen.
  • Skjervøy Menighet kr 3 857,- til TV-aksjonen.
  • Roligheden Skole kr 35 000,- til TV-aksjonen.
  • Råde kommune kr 14 888,- til TV-aksjonen.
  • Beiarn barnehage kr 900,- til TV-aksjonen.
  • Grimstad bil kr 500,- til TV-aksjonen.
  • Euronics Grimstad kr 500,- til TV-aksjonen.
  • Interiørgården AS kr 10 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 223 022 347,-