VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Tromsø Cykleklubb kr 2 500,- til TV-aksjonen.
  • Tjeldsund Menighetsråd kr 1 035,- til TV-aksjonen.
  • Ålesund og Volsdalen Sokn kr 3 353,- til TV-aksjonen.
  • Ålesund og Volsdalen Sokn kr 2 593,- til TV-aksjonen.
  • Kbg. Menighetsr kr 4 355,- til TV-aksjonen.
  • LIER KIRKELIG FELLESRÅD kr 4 659,- til TV-aksjonen.
  • LIER KIRKELIG FELLESRÅD kr 2 193,- til TV-aksjonen.
  • Kristiansand kommune, Kristiansand folkebibiotek kr 7 600,- til TV-aksjonen.
  • Biskop Gunnerusgate 14 AS kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Fylkesmannen i Trøndelag kr 200,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 244 533 501,-